Поиcк по сайту by Google


Rambler's Top100
Образование Крыму » Экономика. Управление » Економічні трансформації на прикінці 20-го сторіччя - Лукінов І.І.

Економічні трансформації на прикінці 20-го сторіччя - Лукінов І.І.

Скачать
Название: Економічні трансформації на прикінці 20-го сторіччя
Автор: Лукінов І.І.
Категория: Экономика. Управление
Тип: Книга
Дата: 26.09.2008 22:48:39
Скачано: 186
Оценка:
Описание: Сучасне і майбутнє соціально-економічних перетворень завжди пов'язані з об'єктивною необхідністю подолання живучих застарілих догм і стереотипів мислення минулого та ґрунтовної розробки нової теоретичної бази, наукових концепцій майбутнього прогресу як надійного фундаменту стратегії і тактики загальнодержавної політики. Саме вона орієнтує і диктує визначення цілей і завдань, методів і засобів їх досягнення. Для цього розробляються і здійснюються відповідні законодавчі акти, загальнодержавні концепції та Урядові програми високоефектив¬ного використання ресурсного потенціалу з врахуванням динамізму внутрішніх і зовнішніх передумов, знань, умінь і інтересів в активізації трудових зусиль, спрямованих на розвиток системи цивілізованого підприємництва. В основі його успіхів лежать безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна й порядок, чітка система організації й управління процесами капіталотворення, формування фондів нагромадження і споживання. Високі темпи прогресивних зрушень і конкурентоздатність досягаються за рахунок використання новітніх наукових відкриттів і технологій, інформатизації і моделювання прогнозних передбачень кон'юнктури (змін у співвідношеннях попиту і пропозицій) ринків з пристосуванням до неї гнучкої і збалансованої структури макро- і мікроекономічного відтворення потрібної ресурсної, товарної і грошової маси, всього товарно-грошового обігу. Інакше кажучи, сучасний бізнес -високоорганізована й ефективно функціонуюча система дій підприємців, незалежно від форм власності і господарювання в ринковій економіці демократичного суспільства. Вона (ця система) нічого спільного не має з хаотичною базарною економікою і регулюванням "невидимої руки", що діяла в далекому минулому. Різноманітні форми бізнесу знаходяться зараз під впливом досить складного механізму державних і ринкових регуляторів прямої і зворотньої дії.
Файл: 317.0 КБ
Скачать